Akashic Reading (själsläsning) ink. enegiarbete

Mina kunder berättar:

"Mina upplevelser tog inte slut efter vårt möte. Under flera dagar processade jag informationen och jag kunde känna hur energierna jobbade inom mig".

"Tack för en spännande läsning. Intressant att höra hur en tidigare liv påverkar mitt liv idag".

”Nu vet jag att jag är på rätt bana i mitt liv. Jag fick mycket bekräftat och jag kan nu lita på mig själv och de val jag gör”.

”Jag känner en lättnad över att ha en större förståelse och empati för mina föräldrar. Jag förstår nu de avtal våra själar har gjort och det som vi har kommit hit på jorden att lära”. 

”Sittningen med dig kändes fin. Många pusselbitar sattes på plats och framtiden känns ljus”.

Akasha arkivet är en stor arkiv av energi där all information om din själ är sparat. Där finns information bla. om dina tidigare liv, dina själsband till andra människor och platser samt kontrakten du skrev innan du valde att inkarnera.

Informationen från Akasha arkivet kan hjälpa dig om du känner dig fast, osäker eller förvirrad över situationer i ditt liv. Du kommer att få råd och möjligheter för att få klarhet från den visdom som din själ bär. 

Sittningen innehåller inte endast information och samtal utan jag kommer även samtidigt arbeta med dina energier genom att rena dem och fylla dig med Reiki energi som hjälper att släppa energi blockeringar som bidrar till en inre läkning.

Hur går en Akashic Reading till?

1) Alla mina samtal sker via online t.ex. Skype video samtal. Jag börjar arbeta med dina energier redan innan vårt samtal. Jag renar både egna och dina energier samt börjar kommunicera med dina guider. Vissa kan känna av detta, andra inte.

2) Vi börjar vår session med att diskutera några minuter om dina frågor. Därefter kommer vi att gå in i en kort inledande meditation för att hjälpa oss att bli jordade och för att höja våra energier.
Dina guider kommer genom mig förmedla informationen som finns i Akasha arkivet.

Det kan vara bra att fundera på 1-3 frågor du vill prata om. Frågorna kan röra sig om: 

Tidigare liv och hur dem påverkar mig idag, Vilka guider har jag på andra sidan och hur guidar dem mig, vilken uppdrag har jag på jorden, vad behöver jag göra för att läka en tidigare trauma, hur kan jag förlåta någon, vad hindrar mig från att vara den bästa versionen av mig själv, vad behöver jag veta just nu, hur kan jag bättre förstå relationer med min familj/ vänner, vad hindrar mig i min karriär.

Det är bra att skriva ner det som sägs under sittningen. Informationen sjunker oftast ner under flera dagar och det kan vara bra att kunna gå tillbaka till dina anteckningar. 

Varje samtal är olika och guiderna bestämmer vilken information du är redo att ta emot just nu. 

Tid finns inte på andra sidan! Därför kan det vara svårt att säga tid för specifika händelser. Det som ska ske i ditt liv händer när du är redo för det. 

Man kan aldrig ta ifrån en människa den fria viljan och det egna beslutsfattandet vilket innebär att du är skapare av ditt liv.

3. Vi avslutar vår session med en kort avslutande meditation för att landa i "nuet" igen. Informationen och energierna kommer att arbeta med dig flera dagar efter vårt samtal.  

Pris:
45min/ 1300kr